Industrie, type 2VD5 2- cylinder 4-takt met 60 PK, werd gebouwd in 1935, in Alphen aan de Rijn.

 

Op 7 februari 1935 werd de motor geleverd aan de heer Sanders te Oosterleek, als stationaire motor. Dienst gedaan in en kunstbunker als generator in de 2de wereldoorlog te Harderwijk en na de oorlog overgenomen door een andere gemeente en aldaar dienst gedaan als een drinkwatergemaal tot 1960. In 2012 is het overgenomen door Mechanisch Erfgoed Centrum te Dronten van het museum in Zwolle dat er mee stopte. In 2013 opgeknapt door Johan Boot de kleinzoon van de oprichter. 

Industry, type 2VD5 2-cylinder 4-stroke with 60 HP, was built in 1935, in Alphen aan de Rijn, the Netherlands.

 On February 7, 1935, the engine was delivered to Mr. Sanders in Oosterleek, as a stationary engine. Served in an art bunker as a generator in World War II in Harderwijk and after the war was taken over by another municipality and served there as a drinking water pumping station until 1960. In 2012 it was taken over by Mechanisch Erfgoed Centrum in Dronten from the museum in Zwolle that stopped. Refurbished in 2013 by Johan Boot, the grandson of the founder.
 

Ook deze Industie motor staat bij het mecmuseum te Dronten.Historie

Het was op 12 september van het jaar 1910 in Alphen aan den Rijn, dat Johannes Boot in een nieuwgebouwd fabriekje met één man personeel, zeer bescheiden begon met het maken van een eerste INDUSTRIE twee tact-middeldruk-gloeikop motor. In 1912 zijn de eerste motoren gefabriceerd van bouwnr. 1 t/m 19. In 1913 was dit bouwnr. 20 t/m 38. Gedurende de eerste zeven jaren was de productie van dit fabriekje slechts een 300 á 400 per jaar, doch de afzetmogelijkheden bleken wel zo gunstig te zijn dat in 1917 een tweede fabriek in gebruik genomen kon worden

In 1917 werd gefabriceerd bouwnr. 71 t/m 79. In deze fabriek vonden toen 28 man personeel werk, welke aantal zich steeds heeft uitgebreid. In 1918 werd er aan middeldruk motoren 800 pk vervaardigd, welke productie steeds is blijven stijgen tot 5800 pk in het jaar 1930

It was on September 12 of the year 1910 in Alphen aan den Rijn that Johannes Boot, in a newly built factory with one man, very modestly started making a first INDUSTRY two stroke medium pressure hot bulb engine. In 1912 the first engines of construction no. 1 to 19. In 1913 this building no. 20 to 38. During the first seven years, the production of this factory was only 300 to 400 per year, but the sales opportunities turned out to be so favorable that a second factory could be taken into use in 1917

In 1917 construction no. 71 to 79. At that time 28 people found work in this factory, which number has continued to expand. In 1918, medium pressure engines with 800 hp were manufactured, which production continued to rise to 5800 hp in the year 1930
NEEM CONTACT OP:

MECHANISCH ERFGOED CENTRUM

TELEFOON: 0321-325 139

ADRES: Dronterweg 29 8251 PA Dronten

 

MEC FEBRUARI 2022