STICHTING VRIENDEN v/h MEC MUSEUM


Contact gegevens

 

Stichting Vrienden van het MEC Museum 

Dronterweg 29

8251 PA Dronten

 

Tel:        0321-325139

E-mail: info@mecmuseum.nl

 

Bank gegevens:   NL61 RABO 0338 3095 43

   ten name van,   St. Vrienden MEC Museum 

 

KvK nr:  73765406

RSIN   :  859656391

 

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel, het verlenen van (materiële en  immateriële) steun, in de meest uitgebreide zin des woords, aan de te Dronten gevestigde, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Mechanisch Erfgoed Centrum B.V.

 De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

a.   het (mede) bevorderen/verzorgen van fondsenwerving en sponsoractiviteiten ten behoeve van het Museum.

b.   het geven van adviezen aan het Museum.

c.   het bevorderen van vrijwilligerswerk ten behoeve van het Museum.

d.   het verzorgen van/mede mogelijk maken van catalogi en andere publicaties van het Museum.

e.   het organiseren van (studie)bijeenkomsten en activiteiten.

f.    het verwerven- en het ter beschikking stellen van voorwerpen voor de verzameling van het Museum en/of het ter beschikking stellen van gelden daarvoor.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 

Voorzitter:              W. Huisman

Penningmeester;    L.C. de Jonge

Secretaris:               J.H. Hospers

Beloningsbeleid

De bestuurders van Stichting Vrienden van het MEC Museum ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. Stichting Vrienden van het MEC Museum heeft geen personeel in dienst.
NEEM CONTACT OP:

MECHANISCH ERFGOED CENTRUM

TELEFOON: 0321-325 139

ADRES: Dronterweg 29 8251 PA Dronten

 

MEC FEBRUARI 2022